Podobné články
Anketa
Facebook

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TRENÉRA ŽÁKŮ ČSLH HC CHOTĚBOŘ SEZÓNA 2019 – 2020

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TRENÉRA ŽÁKŮ ČSLH HC CHOTĚBOŘ SEZÓNA 2019 – 2020
17.04.2020, Redakce Chotěboř
Přečteno: 498x

V letošní sezóně HC Chotěboř přihlásila všechna mládežnická družstva do řízených soutěží kraje Vysočina. Kromě kategorie starších žáků, kde se stále potýkáme s mezerou z minulosti u ročníku 05,06,07. Před zahájením soutěží došlo pak ještě k odhlášení kategorie 4. tříd, z důvodu malého počtu hráčů ročníku 09 ( 6. hráčů ) a potřebě jejich využití v MŽ.

Přípravu na sezónu zahájila všechna družstva v měsíci květnu. Scházeli jsme se třikrát týdně až do začátku prázdnin. Náplní těchto tréninků bylo pro kategorie ročníků 2014-2010 2x týdně gymnastika, opičí dráhy, soutěže a hry a 1x týdně individuální dovednosti a hry na nové multifunkční ploše, nebo na atletickém oválu. Kategorie 2009 -2008 1x týdně tělocvična, opičí dráhy, odrazovka, hry a soutěže a 2x týdně individuální dovednosti, štafety a hry na multifunkční ploše, atletickém oválu, nebo výběh do lesa. Toto období jsme na začátku prázdnin ukončili u nejmladších kategorií čtyřdenním soustředěním na Štířím Dole, které mělo hlavně za úkol stmelit hráče a rodiče. Obsahem tohoto soustředění byla jízda na kole, štafety, soutěže a hry.

Po měsíci volna v srpnu nám začala další část přípravy, opět se všechny kategorie scházely 3x týdně převážně na atletickém oválu a letním stadiónu. Náplň těchto tréninků byla obdobná, jen jsme se více zaměřili na agility, starty a rychlost. V polovině tohoto období proběhlo čtyřdenní soustředění tentokrát u starší kategorie v Kořenově. Po třech týdnech jsme už pomalu začali organizovat i tréninky na ledě, bohužel jsme mohli využívat led jen na stadionech v okolních městech, led na vlastním stadiónu pro nás byl připraven až poslední prázdninový týden. V tomto čase jsme organizovali tréninky někdy až 5x týdně dvoufázově s modelem off-ice - ice. Zaměřením tréninků na ledě bylo převážně bruslení, soutěže a štafety. Od září všechny kategorie trénovali na ledě 3x týdně s tím, že jsme se snažili vždy před tréninkovou jednotku zařadit off-ice aktivitu v prostorách ZS, protože zde nemáme žádnou rozcvičovací místnost. Vždy po skončení tréninku, nebo po domluvě s trenérem kdykoli má každá kategorie možnost využít též novou rozstřelovnu v prostorách ZS, která je rovněž hojně využívána všemi hráči všech kategorií. Obsahem TJ v tomto čase bylo převážně bruslení, powerskatink, individuální dovednosti, soutěže a hry. Ve vánočním období jsme uspořádali již tradiční celodenní turnaje pro MŽ 26. 12. 2019, pro ročník 2010-2011 27. 12. 2019 a přípravku 2012-2013 28. 12. 2019.

V uplynulé sezóně jsem uspořádal dvakrát seminář pro rodiče a hráče a to 29. srpna na téma SPOLUPRÁCE JEDNOTLIVCŮ K DOSAŽENÍ SPOLEČNÉHO CÍLE a 6. března s tématem ZDRAVÁ STRAVA MLADÉHO SPORTOVCE přednášející tohoto semináře byla MUDr. Sylvie Špitálníková. O obě přednášky byl mezi rodiči značný zájem. Ale bohužel díky epidemii a zkrácení sezony nedošlo k vícesportovnímu turnaji, který byl plánován na závěr sezóny.

Při mém nástupu na tuto pozici jsem si jako hlavní cíl vytýčil výuku bruslení ve školách a školkách protože si myslím, že když nebudou děti, tak nebudeme mít za tři, čtyři roky v jednotlivých kategoriích koho trénovat, proto jsem rád, že projekt „ NAŠE ŠKOLKA BRUSLÍ „ se letos opět rozrostl a tentokrát se ho zúčastnilo 160. dětí. Úspěšně též funguje výuka bruslení na prvním stupni všech chotěbořských základních škol. Opět letos v našem klubu dvakrát proběhla akce „ POJĎ HRÁT HOKEJ“. Zase se ukázalo, že zářiový termín je pro náš klub méně vhodný a zúčastnilo se ho pouze 10. dětí, kdežto v lednovém termínu se promítla výuka ve školách a školkách a také náborové akce na nich a přišlo 31. dětí. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají s výukou bruslení v dopoledních hodinách pánům Kvačkovi, Smutnému, Melounovi ml. a zejména přínosu pana Málka, který zde učí bruslit už snad třetí generaci a pak ještě pomáhá s trénováním nejmladších. Dále pak všem, kteří se pravidelně účastní akcí „POJĎ HRÁT HOKEJ“

Tato práce se úspěšně projevuje v kategorii náboru (2014) kde se tréninku účastní až 18. dětí, které se během roku zapojili do tréninků a jejich zápal a nadšení je radost sledovat. Největší zlepšení bylo patrné zejména v bruslařských dovednostech. Velmi pozitivně hodnotím též přístup a soudržnost rodičů. Jsem rád, že se mě k trénování podařilo získat hráče A-mužstva Tomáše Eise a zapojení některých rodičů a to Tomáše Fiedlera a Tomáše Micky, kteří zde v budoucnosti chtějí pracovat jako trenéři. Co se týká hráčů přípravky 2013-2012. Obě kategorie se kromě tréninků účastnili též svazových turnajů, kde si vedli velice úspěšně, i když ne vždy vítězně. Zde je vidět také veliká soudržnost týmu a hlavně chuť a vůle ne lepších, ale takzvaně déle bruslících hráčů strhnout hlavně při turnajích ostatní k co nejlepším výkonům a naopak ohromná snaha později začínajících dostat se na tu samou, ne-li lepší úroveň. Hráči se nejvíce zlepšili v individuálních dovednostech s kotoučem a v bruslení. Největším nedostatkem je ne vždy plné soustředění všech jednotlivců při trénincích a zápasech. Za tuto kategorii má největší zásluhu na progresu všech trenér Miroslav Janáček s asistentem Michalem Kejřem a partou pomáhajících rodičů. Dále se budu věnovat hráčům ročníků 2011-2010. I zde převládaly převážně úspěšné výsledky v turnajových utkáních a myslím si, že by nebyl problém, aby se počítal i výsledek (pouze v utkání), stejně ho všichni hráči vnímají a i po neúspěšném utkání cestou ze stadionu už přemýšlí o něčem jiném. O tréninku se nejvíce času věnovalo bruslení a týmové soudržnosti, kde došlo během roku také k největšímu zlepšení. Naopak největší nedostatky jsme zde měli s mentální vyspělostí jednotlivců, když se některým hráčům něco nepovede, tak je pak velký problém je takzvaně nastartovat k obvyklému výkonu. Za práci v této kategorii patří veliké poděkování trenérům Tomášovi Brzkovi a Miloši Kvačkovi a též jejich pomocníkovi, elévovi mezi trenéry, hráči dorostu Tomášovi Slanařovi. Jak již bylo uvedeno v úvodu, Mladší žáky máme pouze ročník 2008 a proto byl doplněn hráči ročníku 2009. Nejvíce času o trénincích jsme věnovali bruslení a snaze zlepšit týmové dovednosti celého družstva, ale během sezóny jsme se vrátili ke zlepšení herních činností jednotlivců. Kladně je třeba hodnotit zejména zlepšení fyzické vyspělosti jednotlivců a individuálních dovedností, ale i zde je problém s mentální vyspělostí. Toto se projevovalo hlavně při zápasech, kdy jsme kromě mužstva Moravské Třebové hráli proti mužstvům, která měla v týmu i starší hráče ročníku 2007. Mnohokrát se stalo, že po obdržení branky jsme vzápětí dostali v rychlém sledu další a mužstvo se nám už nepodařilo vrátit k normálnímu výkonu. Na tomto bude třeba nejvíce zapracovat v další sezóně. Během tohoto roku jsme také zlepšili soudržnost celého týmu a zejména rodičů, což je pro dobré fungování družstva také nesmírně důležité. Tréninkům se zde krom mě věnoval Petr Lorenc, Jaroslav Nejedlý a hráč teď už snad mohu napsat A-družstva Jaroslav Ludvík ml.. Hráči všech kategorií u nás mohou též v počtu maximálně šest využít trénink individuálních dovedností, který byl organizován 3x týdně, který vedl trenér Pavel Marek a byl hojně navštěvován. Samostatnou kategorií jsou brankáři a jsem velice rád, že se jim letos začal věnovat hráč A-mužstva Tomáš Kulich s asistentem Jaroslavem Nejedlým a byla jim vyhrazena celá tréninková jednotka. U všech gólmanů došlo k velikému zlepšení úrovně jejich individuálních dovedností a zároveň doufám, že tato příprava bude pokračovat i v příští sezóně.

V závěru bych chtěl zmínit též velmi dobrou spolupráci s regionálními trenéry, pány Beránkem a Nečasem a také s regionálním trenérem brankařů panem Dršatou. Jejich konzultace a postřehy jsou vždy vhodné a účelné nejen pro mě, ale i pro ostatní trenéry a hráče v klubu. Při všech jejich návštěvách byla velice dobře hodnocena práce všech trenérů a to nejen o trénincích, ale i při vedení utkání. Kladně je též hodnoceno nasazení a snaha všech našich hráčů.

Ještě jednou bych chtěl znova poděkovat všem trenérům, vedoucím, výboru HC, správci ZS, ledařům, rozhodčím, činovníkům boxu časoměřičů, zdravotníkům, rodičům a všem ostatním za vynikající spolupráci během celé dlouhé sezóny. Která však byla kvůli Koronaviru o čtrnáct dní zkrácená. Zároveň doufám, že se během léta vrátíme do běžného režimu, abychom se mohli všichni důkladně a dostatečně připravit na sezónu nadcházející. Vím, že ne vždy vše fungovalo na 100%, ale myslím si, že se nám nakonec každý problém podařilo včas a ku prospěchu všech nějakým způsobem zdárně vyřešit.

 
 
 

© 2003-2020 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS