Podobné články
Anketa
Facebook

Hurá na Vysočinu ….

Hurá na Vysočinu ….
01.06.2021, Redakce Chotěboř
Přečteno: 818x

Chotěbořský dospělý hokej čeká obrovská změna, když se prvně v jeho dlouhé historii bude muset zúčastnit soutěže organizované krajským svazem ledního hokeje Vysočina. Ano čtete správně, jdeme direktivním nařízením hrát na Vysočinu.

Pojďme se však postupně a podrobněji seznámit s tím, jak k tomu došlo, co tomu vše předcházelo a jaká trnitá byla cesta …..

Snaha o založení (obnovení ??) nejvyšší krajské soutěže na Vysočině sahá pěkných pár let zpět. V posledních 6 letech vše probíhalo tak, že pravidelně každým rokem v průběhu května krajský hokejový svaz pozval do Jihlavy všechny kluby z Vysočiny na aktiv s tím, že pokud se většina klubů domluví, soutěž bude vypsána.

Námitky klubů byly většinou takové – buď půjdou na Vysočinu hrát všichni, nebo chceme dál pokračovat tam, kde jsme hráli krajskou ligu doposud a kde je nám to umožněno. Zástupci našeho klubu vždy na rovinu řekli, že nechť soutěž na Vysočině mají, ale my že chceme dál pokračovat v krajské lize Pardubického kraje a to jednak z historického hlediska, kdy jsme celé roky hráli krajskou ligu bývalého Východočeského kraje a po politickém rozporcování krajů na další územní celky, jsme pokračovali v této KLM, soutěži organizované Pardubickým hokejovým svazem.

Dále ze sportovního hlediska, když tato soutěž se hraje v pravidelném rytmu 2x týdně a fanoušci zde mohli na hokej chodit 1x týdně, od září do poloviny března.

V květnu 2020 se v Jihlavě na aktivu klubů, jednak na návrh několika klubů, které hrály nižší krajskou soutěž Vysočiny a dále krajského hokejového svazu, opět založení nejvyšší soutěže v kraji usilovně řešilo.

Argumenty těchto klubů byly – do krajské soutěže k nám nemohou legislativně chodit hrát junioři z extraligy juniorů a hráči na střídavé starty z II. ligy. Pokud se bude však jednat o nejvyšší krajskou soutěž, dovoleno to řády již bude. Dalším argumentem bylo, že kluby nechtějí hrát 2x týdně, pouze o víkendu, atd.

Krajský hokejový svaz dále podotknul, že je tlačen i ze strany ČSLH.

A tak se nakonec rozhodlo o tom, že KLM (krajská liga mužů) na Vysočině bude založena, bude to však soutěž otevřená i pro mužstva z jiných krajů, uvidí se jaký o ní bude zájem a jak se postupně soutěž kvalitně i organizačně bude vyvíjet a třeba se časem i kluby, které takovou soutěž hrají v jiných krajích, budou rádi hlásit.

Těmto klubům byl na další rok udělen souhlas, že mohou hrát jinde. O tento souhlas se muselo žádat vedení krajského hokejového svazu pravidelně každým rokem.

I.ročník KLM Vysočiny tak na podzim 2020 začal, ke 4 klubům z Vysočiny (Telč, Ledeč n.S., Náměšť, Bystřice n. P.) se přihlásila ještě Polička, Skuteč a Zastávka u Brna. Po odehraných 4 kolech byla soutěž vzhledem ke Covidu ukončena, tudíž nikdo objektivně nemohl a nemůže zhodnotit její úroveň, organizaci, divácký zájem, atd.

Čas šel dál, v klubech se přes zimu zajišťovala příprava další sezóny a soutěží, pilně se pracovalo také na ČSLH v Praze, kde se na návrh některých krajských svazů, kdy Vysočina byla mezi nimi, připravovala úprava čl. 203 SDŘ, článku, který je o ,,zařazování mužstev do soutěží´´. Kluby tuto informaci nedostaly, nemohly jakkoliv tento návrh úprav ani připomínkovat, sekretáři krajských hokejových svazů však o tomto dle ústředí ČSLH informováni byli….

Náš klub byl na konci ledna osloven pracovní skupinou zástupců klubů z Pardubického a Královéhradeckého kraje v čele s p. Jaromírem Jindřichem s tím, zda bychom měli zájem o znovuobnovení bývalé Východočeské hokejové ligy, byla nám zaslána perfektně připravená a vypracovaná prezentace projektu, v únoru jsme se zúčastnili pracovní schůzky a ihned jsme měli jasno – jdeme do toho.

Tento projekt získal jasnou podporu jak klubů, tak i hokejových vedení zmíněných krajů. Do klubů přišla finální verze hracích systémů, technických norem, pozvánka na aktiv klubů, atd.

My potřebovali k účasti jediné – tak jako každoročně souhlas krajského hokejového svazu Vysočina.

V době, kdy již kluby mohly prostřednictvím elektronického systému podávat přihlášky do soutěží (1.5 – 31.5.), přišlo 5.5. z Jihlavy klubům rozhodnutí o vypsání soutěže KLM Vysočiny.

Náš klub 6.5. podal do Jihlavy žádost o povolení hrát v Pardubickém kraji, 10.5. bylo na kluby zasláno několik dokumentů, mezi nimiž byla i úprava již zmiňovaného čl. 203 SDŘ o zařazování mužstev do soutěží, kdy toto schválil VV ČSLH již dne 15.4.2021 !!!!

Následně dne 11.5. nám vedení hokejového svazu na Vysočině naši žádost bez udání jediného důvodu zamítnulo, obratem jsme podali podnět na VV ČSLH do Prahy, aby toto rozhodnutí bylo přezkoumáno a mailem jsme dostali odpověď od vedoucího úseku řízení soutěží s tím, že rozhodnutí je potvrzeno, že toto je výhradně v kompetenci krajského svazu, který souhlas udělit nemusí, ale může.

Následně jsme se dozvídali o nové vznikající, již plnohodnotné nejvyšší krajské soutěži na Vysočině z regionálního Deníku.

Vyzvali jsme vedení hokejového svazu na Vysočině k jednání, žádali o svolání mimořádného výkonného výboru, odpovědí bylo to, že nenastaly žádné nové skutečnosti a že budeme pozváni až na jejich řádné zasedání 2.6. v Jihlavě. Dva dny po termínu uzavření přihlášek do soutěží …

Přes naši další žádost se s námi nakonec v pátek 28.5. sešli nejvyšší představitelé krajského hokejového svazu Vysočiny a po víc jak hodinovém jednání jsme společnou řeč ohledně udělení souhlasu nenašli.

Vyčerpali jsme během několika týdnů všechny dostupné možnosti a v rámci zachování dospělého hokeje v Chotěboři, jsme byli nuceni v pondělí 31.5. podat přihlášku do II. ročníku KLM Vysočiny. Pokud bychom tak neučinili, hokej v této kategorii by zde skončil.

Všichni jsme se těšili na obnovenou Východočeskou ligu, vedení, hráči a trenéři. Pevně věřím, že i fanoušci by toto jednoznačně uvítali. Byl to do puntíku dlouhou dobu předem perfektně připravený produkt, na aktivu klubů Královéhradeckého a Pardubického kraje 18.5. v Hradci Králové, kde jsem byl jako host, šlo vše jako na drátku a bylo definitivně schváleno.

Naše účast v této soutěži však byla podmíněna doručením potvrzení o udělení souhlasu z Vysočiny do 31.5. Bohužel ….

Materiály ohledně plnohodnotné KLM Vysočiny, návrh herního modelu a technických norem jsme dostali až v pondělí 24.5., pouhý týden před uzávěrkou přihlášek.

Tento návrh herního modelu připravený STK Vysočina, kde je garantováno do prvního možného vyřazení v play off pouhých 23 zápasů a konec soutěže již 5.2., ačkoliv to je pouze jeden jediný návrh, nám vůbec nedává v současné době smysl. Naší jasnou prioritou je hrát pravidelně 2x týdně zápasy, 2x týdně trénovat a nabídnout divákům každý týden jít možnost v Chotěboři na hokej, tak jako tomu bylo po celá desetiletí.

Jelikož chceme s kluby i svazem spolupracovat a jde nám o to hrát co nejvíce zápasů, dnes (1.6.) jsme do Jihlavy na krajský hokejový svaz a všem klubům na Vysočině poslali vypracované 3 návrhy herních modelů (k úpravě) a dále připomínky a podněty k technickým normám soutěže.

O tomto všem se definitivně rozhodne na aktivu klubů Vysočiny dne 8.6. v Jihlavě.

Dle dnešní informace je přihlášeno všech 11 mužstev územně patřících na Vysočinu.

Osobně mě toto období posledních čtyř týdnů každodenní dobrovolné práce hluboce vnitřně zasáhlo, je mi opravdu těžce a nikdy jsem si nepředstavoval, že se takto budeme nuceně na základě direktivy muset loučit s kluby, se kterými jsme roky bojovali a vedli bitvy, mnohdy na ostří nože a že opustíme region, do kterého dle mě Chotěboř jednoznačně vždy patřila a patří.

Každému se nejenom já, ale i ostatní členové vedení klubu můžeme však s čistým svědomím podívat do očí, bojovali jsme do posledního dne.

Jaroslav Ludvík – předseda klubu

 
 
 

© 2003-2021 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS